Кадрови промени в БА от 4 май 2010 г.

Държавен вестник публикува днес 18 генералски указа, подписани от президента. С Указ №101 от 3 май се правят промени в издадения миналата година Указ № 168 за утвърждаване на длъжностите във въоръженит есили на Република България, НРС, НСО, изискващи висши офицерски звания. Създава се длъжност заместник-началник на отбраната с военно звание генерал-майор или контраадмирал. От 30 юни т. г. се закриват международната длъжност на ротационен принцип – началник на Щаба на Центъра на НАТО за съвместна подготовка на Силите на Съюзното командване по трансформациите в Бидгошч, Полша иби заместник-началник на щаба на военновъздушния компонент (Юг) на НАТО в Измир, Турция с военно звание бригаден генерал или комодор. Също от 30 юни т. г. се закрива длъжността „началник на щаб на НАТО „Тирана” с военно звание бригаден генерал или комодор. От 6 май се закрива длъжността „началник на щаб на НАТО „Скопие” с военнозвание бригаден генерал или комодор. Спромените в указа се създава длъжност „директор на дирекиця „Ресурси” в Щаба на Съвместното командване на силите на НАТО в Лисабон, Португалия” с военнозвание бригаден генерал или комодор.

 

Останалите 17 указа, подписани от президента и публикувани в Държавен вестник, са за назначаване и освобождаване от длъжност и за удостояване с висше офицерско звание. С тях държавният глава:

 

назначава на длъжност и удостоява с висше военно звание:

 

- бригаден генерал Йордан Йорданов - назначава на длъжността заместник-началник на отбраната и го удостоява с висше офицерско звание „генерал-майор”;

 

- полковник Живко Михайлов - назначава на длъжността директор на дирекция „Логистика” и го удостоява с висше военно звание ``бригаден генерал``;

 

- полковник Марин Начев – назначава на длъжността директор на дирекция „Подготовка и използване на войските и силите”, считано от 25 май 2010 г. и го удостоява с висше военно звание ``бригаден генерал``;

 

- полковник Петър Петров – назначава на длъжността командир на 2-ра лекопехотна бригада и го удостоява с висше военно звание ``бригаден генерал``;

 

- полковник Красимир Кънев - назначава на длъжността командир на 61-ва механизирана бригада и го удостоява с висше военно звание ``бригаден генерал``.

 

освобождава и назначава на длъжност:

 

- комодор Димитър Денев – освобождава от длъжността директор на дирекция „Логистика” и назначава на длъжността директор на дирекция „Ресурси” в Щаба на съвместното командване на силите на НАТО в Лисабон, Португалия.

 

назначава на длъжност:

 

- генерал-майор Георги Георгиев - на длъжността началник на Военната академия „Г.С.Раковски”;

 

- бригаден генерал Стефан Янев - на длъжността директор на дирекция „Отбранителна политика”, считано от 25 май 2010 г.;

 

- бригаден генерал Цветан Харизанов - на длъжността началник на Националния военен университет „Васил Левски”.

 

удостоява с висше офицерско звание:

 

- генерал-майор Кирчо Киров - с висше офицерско звание „генерал-лейтенант”;

 

- генерал-майор Димитър Димитров - с висше офицерско звание „генерал-лейтенант”;

 

- полковник Тодор Коджейков - с висше офицерско звание „бригаден генерал”.

 

освобождава:

 

- комодор Валентин Гагашев - от длъжността началник-щаб на НАТО „Скопие”, считано от 6 май 2010 г.;

 

- бригаден генерал Ангел Главев - от длъжността командир на 2-ра лекопехотна бригада;

 

- бригаден генерал Динчо Карамунчев - от длъжността началник-щаб на НАТО „Тирана”, считано от 30 юни 2010 г.;

 

- бригаден генерал Нейко Ненов - от международната длъжност на ротационен принцип - началник на щаба на Центъра на НАТО за съвместна подготовка на силите към Съюзното командване по трансформацията, Бидгошч, Полша, считано от 30 юни 2010 г.;

 

- бригаден генерал Кольо Милев - от длъжността командир на 61-ва механизирана бригада.

 

{START_COUNTER}