Кадрови промени в БА от 30 юни 2014 г.

Правителството предлага на президента на Република България да издаде указ за освобождаване на ген. Симеон Симеонов от длъжността „началник на отбраната” и от военна служба във връзка с изтичане на неговия мандат и подаден рапорт от ген. Симеонов, съобщиха от правителствената информационна служба. Предложението на кабинета е от 30 юни 2014 г. най-висшата офицерска длъжност във въоръжените сили да бъде заета от контраадмирал Румен Николов, който в момента е командир на Военноморските сили, и той да бъде удостоен със званието вицеадмирал.

 

Останалите предложения за кадрови промени сред висшите офицери са:

 

   - от длъжността „заместник-началник на отбраната” и от военна служба, считано от 30 юни, да бъде освободен генерал-лейтенант Стефан Василев във връзка с навършване на пределна възраст за притежаваното звание и подаден рапорт;

 

   - от длъжността „заместник-началник на отбраната” и от военна служба, считано от 30 юни, да бъде освободен контраадмирал Георги Георгиев на основание чл. 169 от ЗОВСРБ и подаден рапорт;

 

   - генерал-майор Нейко Ненов, считано от 30 юни, да бъде освободен от длъжността „Командир на Сухопътните войски” и да бъде назначен за заместник-началник на отбраната;

 

   - генерал-майор Константин Попов, считано от 30 юни, да бъде освободен от длъжността „Командир на ВВС” и да бъде назначен за заместник-началник на отбраната;

 

   - генерал-лейтенант Атанас Самандов да бъде освободен от длъжността „Командващ на Съвместното командване на силите” и от военна служба, считано от 17.09.2014 г. във връзка с навършване на пределна възраст за притежаваното звание;

 

   - контраадмирал Георги Мотев да бъде назначен за временно изпълняващ длъжността „Командващ на СКС”, считано от 17.09.2014 г. за срок до назначаването на титуляр, но не по-дълъг от една година;

 

   - бригаден генерал Стефан Петров да бъде освободен като директор на дирекция „Операции и подготовка” в МО и да бъде назначен за началник на щаба на СКС, считано от 30 юни;

 

   - бригаден генерал Андрей Боцев да бъде освободен от длъжността „началник на щаба на Сухопътните войски”, да бъде назначен за командир на Сухопътните войски и да бъде удостоен със званието генерал-майор, считано от 30 юни;

 

   - бригаден генерал Красимир Кънев да бъде освободен от длъжността „заместник-командир на Сухопътните войски” и от военна служба на основание чл. 169 от ЗОВСРБ и във връзка с подаден рапорт;

 

   - бригаден генерал Любчо Тодоров да бъде освободен от длъжността „Командир на 2-ра механизирана бригада” и да бъде назначен за заместник-командир на Сухопътните войски, считано от 30 юни;

 

   - полк. Пламен Атанасов да бъде назначен за началник на щаба на Сухопътните войски и да бъде удостоен със званието бригаден генерал, считано от 30 юни;

 

   - бригаден генерал Румен Радев да бъде освободен от длъжността „заместник-командир на ВВС”, да бъде назначен за командир на ВВС и удостоен със званието генерал-майор, считано от 30 юни;

 

   - полк. Анатолий Кръстев да бъде назначен за заместник-командир на ВВС и удостоен със званието бригаден генерал, считано от 30 юни;

 

   - комодор Димитър Денев да бъде освободен като заместник-командир на ВМС, да бъде назначен за командир на ВМС и удостоен със званието контраадмирал, считано от 30 юни;

 

   - комодор Димитър Ангелов да бъде освободен като началник на ВА „Г. С. Раковски” и да бъде назначен за заместник-командир на ВМС, считано от 30 юни;

 

   - полк. Димитър Илиев да бъде назначен за командир на 2-ра механизирана бригада и удостоен със званието бригаден генерал, считано от 30 юни;

 

   - полк. Михаил Попов да бъде назначен на длъжността „Командир на 68-а бригада „Специални сили” и удостоен със званието бригаден генерал, считано от 30 юни;

 

   - бригаден генерал Цанко Стойков да бъде освободен като командир на 3-та авиационна база във връзка с номинирането му за заемане на длъжност извън територията на страната;

 

   - полк. Иван Лалов да бъде назначен за командир на 3-а авиационна база и удостоен със званието бригаден генерал;

 

   - капитан І ранг Мален Чубенков да бъде назначен за командир на Военноморската база и удостоен със званието комодор, считано от 30 юни;

 

    - полк. Борислав Сертов, началник на Служба „Военна полиция”, да бъде удостоен със званието „бригаден генерал”;

 

   - капитан І ранг Кирил Михайлов да бъде назначен за директор на дирекция „Операции и подготовка” – МО и удостоен със званието комодор, считано от 30 юни;

 

   - полк. Валентин Кръстев да бъде назначен за директор на дирекция „Логистика” – МО и удостоен със званието бригаден генерал, считано от 30 юни;

 

   - бригаден генерал Христо Тихинов да бъде освободен като директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи” и от военна служба, считано от 29.07.2014 г. поради навършване на пределна възраст за присвоеното звание;

 

   - полк. Емил Шошев да бъде назначен за директор на дирекция „КИС” – МО и удостоен със звание бригаден генерал, считано от 29.07.2014 г.;

 

   - комодор Митко Петев да бъде освободен като командир на Военноморската база, назначен за началник на ВА „Г. С. Раковски” и удостоен със званието контраадмирал, считано от 30 юни;

 

   - комодор Георги Фиданов, съветник на върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност, да бъде удостоен със званието контраадмирал;

 

   - бригаден генерал Марин Начев, национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО, да бъде удостоен със званието генерал-майор;

 

   - бригаден генерал Драгомир Димитров, директор на НРС, да бъде удостоен със званието генерал-майор;

 

   - полк. Георги Миленов, заместник-директор на НРС, да бъде удостоен със званието бригаден генерал.

 

{START_COUNTER}