Длъжности, изискващи висши офицерски звания след юни 2009 г.

Указ N-168

за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания 

 

На основание чл. 102, ал.1 от Конституцията на Република България и чл.136, ал.2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

 

ПОСТАНОВЯВАМ: 

 

1. Утвърждавам длъжностите във Въоръжените сили във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания, съгласно приложението. 

 

2. Отменям Указ N-101 за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания.

 

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната, на директора на Националната разузнавателна служба и на началника на Националната служба за охрана. 

 

Издаден в София на 8 юни 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Министър-председател: Сергей Станишев

Министър на правосъдието: Миглена Тачева

 
 

Приложение към т.1 

 

Длъжности във Въоръжените сили, Националната разузнавателна служба и Национална служба за охрана , изискващи висши офицерски звания 

 
 
1. началник на отбраната – генерал/адмирал;

2. заместник-началник на отбраната – генерал-лейтенант/вицеадмирал.

 

 1. БЪЛГАРСКА АРМИЯ  

 

1.1. Съвместно оперативно командване:

3. командващ СОК – генерал-лейтенант или вицеадмирал;

4. заместник-командващ СОК – генерал-майор/контраадмирал;

5. началник на щаба на СОК – бригаден генерал/комодор.

 

1.2. Щаб по подготовката на Сухопътните войски:

6. началник на Щаба по подготовката на Сухопътни войски – генерал-лейтенант;

7. първи заместник-началник на Щаба по подготовката на Сухопътни войски – генерал-майор;

8. заместник-началник на Щаба по подготовката на Сухопътни войски – бригаден генерал. 

 

1.3. Щаб по подготовката на Военновъздушните сили:

9. началник на Щаба по подготовката на ВВС – генерал-лейтенант;

10. заместник-началник на Щаба по подготовката на ВВС – генерал-майор
 

1.4. Щаб по подготовката на Военноморските сили:

11. началник на Щаба по подготовката на ВМС – вицеадмирал;

12. заместник-началник на Щаба по подготовката на ВМС – контраадмирал. 
 

1.5. Щаб по осигуряването и поддръжката:

13. началник на Щаба по осигуряването и поддръжката – генерал-майор/контраадмирал;

14. заместник-началник на Щаба по осигуряването и поддръжката – бригаден генерал/комодор. 

 

1.6. Военни формирования, подчинени на командването и щабовете в Българската армия:

15. командир на 5 механизирана бригада – бригаден генерал;

16. командир на 61 механизирана бригада – бригаден генерал;

17. командир на 2 лекопехотна бригада – бригаден генерал;

18. командир на 68 бригада „Специални сили” – бригаден генерал;

19. командир на 3 изтребителна авиационна база – бригаден генерал;

20. командир на 1 зенитноракетна бригада – бригаден генерал;

21. командир на 24 вертолетна авиационна база – бригаден генерал;

22. командир на Военноморска база – Варна – комодор;

23. командир на Военноморска база – Бургас – комодор. 

 

2. Служби „Военна информация” и „Военна полиция”

24. директор на служба „Военна информация” – генерал-майор/контраадмирал;

25. заместник-директор на служба „Военна информация” – бригаден генерал/комодор;

26. директор на служба „Военна полиция” – бригаден генерал/комодор.
 

3. Централна администрация на Министерството на отбраната

27. главен инспектор на МО – генерал-майор/контраадмирал;

28. заместник-главен инспектор на МО – бригаден генерал/комодор;

29. директор на дирекция „Политика за сигурност и отбрана” – бригаден генерал/комодор.
 

3.1. Щаб на отбраната

30. директор на дирекция „Операции” – бригаден генерал/комодор;

31. директор на дирекция „Логистика” – бригаден генерал/комодор;

32. директор на дирекция „Стратегическо планиране” – бригаден генерал/комодор;

33. директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи” – бригаден генерал/комодор.
 

4. Военни академии и военни училища

34. началник на ВМА – генерал-майор/контраадмирал;

35. началник на Военна академия „Георги С. Раковски” – генерал-майор/контраадмирал;

36. началник на НВУ „Васил Левски” – бригаден генерал. 

 

5. Други длъжности в Министерството на отбраната

37. съветник на върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност – генерал/адмирал.

 

5.1. Длъжности в щабове и структури на международни организации

38. представител на Началника на отбраната във Военния комитет на НАТО – генерал-лейтенант/вицеадмирал;

39. представител на Началника на отбраната във Военния комитет на ЕС – генерал-лейтенант/вицеадмирал;

40. национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО в Монс, Белгия – генерал-майор/контраадмирал;

41. международна длъжност на ротационен принцип - началник на щаба на Центъра на НАТО за съвместна подготовка на силите към Съюзното командване по трансформациите, Бидгошч, Полша, или заместник-началник на щаба на Военновъздушния компонент (Юг) на НАТО в Измир, Турция - бригаден генерал/комодор;

42. началник щаб на НАТО „Тирана” – бригаден генерал/комодор;

43. началник щаб на НАТО „Скопие” – бригаден генерал/комодор.  
 

 6. НАЦИОНАЛНА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА

 

44. директор на НРС – генерал-лейтенант;

45. заместник-директор на НРС – генерал-майор;

46. заместник-директор на НРС – бригаден генерал .
 

 7. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

 

47. началник на НСО – генерал-лейтенант/вицеадмирал;

48. заместник-началник на НСО – генерал-майор/контраадмирал. 

49. заместник-началник на НСО – бригаден генерал/комодор.

{START_COUNTER}